צאת-חג!

 
Omry Peled  
 
ספטמבר 15, 2015  

יום אחרון לחג!

בוקר – 10:00

אחה"צ נפתח כרגיל ב-16:00

WOD

Skill

Rope climb

For time:
100 double-unders
800m run
50 walking lunges + DB

Cash-out

Core work!

19:00 SPECIAL WOD IN THE PARK!!!

נפגשים לאימון בפארק הרצליה בשעה 19:00 בדיוק

אם אתם חובבי האנדורנס, האימון הזה הוא בגדר חובה ולא מדובר בריצה בלבד…

GirlsWOD

"Kelly"

5 rounds for time, of:

400m run

30 box jumps (50cm)

30 wall balls

"Kelly"

 
Omry Peled  
 
דצמבר 17, 2014  

Benchmark WOD

"Kelly"

5 rounds for time, of:

400m run

30 box jumps

30 wall-balls

EnduranceWOD

4 interval of:
400 meter row
12 ktb deadlift
9 ktb swing
6 goblet squat
Use one kettlebel
Rest as needd
GO HEAVY!