אותו הדבר רק הפוך…

 
Omry Peled  
 
מרץ 21, 2016  

Pic by Adi Edri

WOD

skill

handstand walk!

For time:
Run 400 meters
Rest 1 minute
Run 800 meters
Rest 2 minutes
Run 1,200 meters
Rest 3 minutes
Run 1,600 meters

Post time to comments.