Skill day

 
Omry Peled  
 
פברואר 3, 2016  
   

הערב בשעה 20:00 נקיים הרצאת תזונה במועדון!

הכניסה חופשית לכל המעוניינים להגיע ולהרחיב קצת את הידע בנושא :)

לטובת העניין – אימון השעה 20:00 לא יתקיים כמובן (באופן חד-פעמי)

 

למגיעים לאימונים הערב, כל האימונים מוקדשים לתרגול מיומנויות (כולל האנדורנס) כדי לתת לכולכם את הכלים לבצע את קפיצת המדרגה הנדרשת באימונים.

מתאמנים השולטים בתנועות יתרגלו גרסאות מתקדמות של התרגילים :)

WOD

15min HSPU

15min bar MU

15min pistols