?how much can you Endure

 
Omry Peled  
 
אפריל 8, 2016  
   

pic by Adi Edri

 

יום שישי – אנחנו עורכים את יום הקליטה למתחרים והמתחרות במשחקי ה-RFA שמתקיימים בעוד שבוע בדיוק!

הסיפור הזה קורה בין 08:30 ועד 15:00 אז אין לכם מה לחפש במועדון…

אירגנו לכם שני אימונים בפארק-הרצליה ממש בכניסה ליד המגלשות הצהובות הענקיות, בשעות 08:30 ו-12:00!

 

WOD

3 rounds fortime, of:

10m handstand walk

20 burpees

30 sit ups

40 squats

1km run