3 קפיצות במשקל ל-3 תרגילים שונים

 
Omry Peled  
 
מרץ 17, 2015  
   

WOD

8min EMOM, of:

3 power snatch 50/30kg

-2min rest

8min EMOM, of:

3 power cleans 90/50kg

-2min rest

8min EMOM, of:

3 deadlifts 120/80kg

GirlsWOD

Same as WOD!