פשוט כי אתם צריכים רגליים חזקות

 
Omry Peled  
 
פברואר 29, 2016  

WOD

Front squat 5-5-5-5-5 reps

Post loads to comments.

Endurance

אימון טכניקת ריצה!!!

16.1 with adjustments

 
Omry Peled  
 
פברואר 28, 2016  

pic courtesy of the CrossFit Games!

כל האימונים היום במועדון מוקדשים לאימון ה-Open הראשון – 16.1!!!

בשל מגבלות מקום בסיוט הלוגיסטי שהוא האימון הזה, נבצע גרסה מעט שונה באימוני הקבוצה, בהם נשתמש בפלטה כבדה ללאנג'ים במקום מוט שמגביל אותנו ל-5 מתאמנים בלבד בו זמנית…

כמו בכל שנה במהלך האופן, אחד עובד והשני סופר / שופט.

*אם נרשמתם ל-Open – צרו קשר עם אפרת לביצוע האימון תחת שופט בגרסה המלאה!

 

כל האימונים הערב מוקדשים ל-Open לכן לא נקיים את אימון ההתעמלות (במקומו יש אימון רגיל עם שירי באותה שעה).

WOD

Workout 16.1.

Complete as many rounds and reps as possible in 20 minutes of:
7.5m overhead walking lunge 20/15kg bumpper plate
8 burpees
7.5m overhead walking lunge 20/15kg bumpper plate
8 chest-to-bar pull-ups

work capacity

 
Omry Peled  
 
פברואר 27, 2016  

Pic by Adi Edri

WOD

Back 2 basics

SDHP

3 rounds for time of:
50 kb SDHP 24/16kg
Run 800 meters

Post time to comments.

Friday fun in the sun

 
Omry Peled  
 
פברואר 26, 2016  

WOD

5 rounds of:

18 clapping push-ups

12 dumbbell snatches
6 bar muscle-ups

Post time and loads used to comments.

StrongMan

5 attempts- each for max reps, of:

-1min max stone to shoulder

-max unbroken push ups

*rest as needed between sets

Endurance

50-40-30-20-10

tire jumps

Full KTB  swings

SKILLS

 
Omry Peled  
 
פברואר 25, 2016  

pic by Roni Kedem

WOD

"Got skills?"

for time:

300 double unders

30m handstand walk

30 pistols

30 HSPU

10 bar muscle ups

Weightlifting

Snatch drop 4*2

(1 Hang squat snatch + 1 squat snatch)*5

Snatch high pull 5*2

5X3

 
Omry Peled  
 
פברואר 24, 2016  

WOD

Going over the lift!

*20min

Clean and jerk 3-3-3-3-3 reps

Post loads to comments.

Go heavy!

Endurance

25min AMRAP, of:

400m run

15 ground to overhead (clean&jerk with no puse in between)

post lifts completed & weight used

interval…

 
Omry Peled  
 
פברואר 23, 2016  

WOD

For time, working on the odd minutes, and resting on the even minutes:
100 chest-to-bar pull-ups
95-lb. push presses, 125 reps
95-lb. back squats, 150 reps

Work from 0:00 to 1:00, rest from 1:00-2:00, work from 2:00-3:00, rest from 3:00-4:00, etc.

Post time to comments.

GirlsWOD

"Barbara"

5 rounds for time

20 pull-ups

30 push ups

40 sit ups

50 squats

3min rest!

21-15-9

 
Omry Peled  
 
פברואר 22, 2016  

pic by Adi Edri

WOD

Skill

handstand walk

21-15-9 reps for time of:
225-lb. deadlifts
Overhead walking-lunge steps
Burpees, jumping over the barbell

Use a pair of 50-lb. dumbbells or kettlebells for the overhead lunges.

Post time to comments.

Endurance

7-2min intervals, each for max reps, of:

15 KTB swings

15 burpee box jumps

MU

 
Omry Peled  
 
פברואר 21, 2016  

pic by Dima V.

WOD

Skill

muscle up progression

*20min

For time:

9 muscle-ups
9 squat clean thrusters 50/35kg

8 muscle-ups
8 squat clean thrusters 50/35kg

7 muscle-ups
7 squat clean thrusters 50/35kg

Post time to comments.

Gymnastics

Handstand walk

endurance

 
Omry Peled  
 
פברואר 20, 2016  

pic by Adi Edri

WOD

7 RFT, of:

50 double unders

25 pull-ups

12 box jump overs 30'/24'

*30min time cap!