יום צילומים

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 31, 2015  

Pic courtesy of Moran Dankner

 

היום-מעבר לאימונים הרגילים, נקיים Open -Gym למטרת צילומים במועדון!
בין השעות 13:00-15:00 נקיים צילומים רגילים. תבחרו עם מה בא לכם לשחק והצלמים יסתובבו בינכם ויחפשו את הזויות הטובות שלכם :)

בשעה 15:00 נבקש מכולם לעזוב ונשאר עם קבוצה מצומצמת המעוניינת בצילומים אמנותיים / עירום בתרגילים מהעולם שלנו.

*חשוב להבהיר!!!

היום הזה אינו כרוך בתשלום ואין לנו כוונה לעשות שימוש בתמונות ללא אישור שלכם. המטרה היא שתהיה לכם מזכרת איכותית מהמקום הזה שהפך להיות הבית השני של כולנו :)

WOD

5 sets of 10 reps back-squat

*out every 2min

-5min rest

3 rounds for time, of:

800m run

*2min rest between each round

skill

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 30, 2015  

WOD

5 RFT, of:

1 pull-over +  bar muscle-up

6m handstand walk

10 pistols

*10min time cap

-then

5 rounds of:

2min single unders

30sec double unders

Strongman

15m Yoke carry – for load!

Endurance

5 interval of:

15 ktb swing(heavy)

30 meter sled pull

Rest as needed

ו…חזרנו!

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 29, 2015  

WOD

Skill
7min Rope climb practice

10-9-8-7…1 reps for time, of:
heavy deadlift
Burpees

Cash-Out
8X
15sec hold at the top of the pull-up bar
30sec rest!

Weightlifting 19:00

High hang power snatch 5*1

Hang power snatch 5*1

Power snatch 5*1

 

STAYING IN!

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 28, 2015  

WOD

Skill

7min Handstand walk practice

3 -5min sets AMRAP, with 1min rest Between each set, of:

5 SDHP

10 TTB

15 Box jump

core

10 sets of:

15sec hollow hold

30sec rest

Endurance

same as WOD!

"Fran"

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 27, 2015  

WOD

skill

Thrusters

"Fran"

21-15-9 reps for time, of:

Thrusters 43/30kg

Pull ups

Cash out

10min Jump rope

GirlsWOD

"Diane"

21-15-9

Deadlift 70kg

HSPU

Hip extension

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 26, 2015  

WOD

skill
wall walk
10min practice (both sides)

8min EMOM, of:

5 hang squat cleans
*beginners – med-ball cleans

-2min rest

8min EMOM, of:

3 DB snatch (each hand)

October pull ups

5sets of 5-10 scapula pulls

Endurance

50-40-30-20-10 KTB SDHP

3 shuttle runs after each set (12m each way)

"Annie"

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 25, 2015  

WOD

Skill

10 min practice the combo. stay efficient on the rope!

10 push ups

1 rope climb

"Annie"
50-40-30-20-10
Double unders
sit ups
*work in couples – one trains the other Judge!
10min time cap

october pull-ups
5X5 weighted pull-ups

Gymnastics

Core
stright arm drills

241015 WOD

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 24, 2015  

WOD

 Skill

10min EMOM:
2-6M handstand walk

15min AMRAP:

5 hang power clean

5 Chest to bar pull ups

5 box jumps

5 TTB

Core

75 Hollow rocks

75 Superman Rocks

Lets get down & dirty

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 23, 2015  

נא להגיע עם נעליים סגורות, גרביים גבוהות וחגורת ג'ודו לכל זוג!!!

WOD

In couples,3 rounds for time:

100m KTB backward drag (use a Judo belt)

100m partner KTB carry with belt

100m partner carry

100m run

רוכשים מיומנויות!

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 22, 2015  

WOD

Skill

Handstand walk

*5min

8 rounds for time:

5m Handstand walk

10 KTB swings

October Pull-ups

12min EMOM:
choose a realistic  no. of Pull-Ups/banded pul-ups!

weightlifting

Hang power snatch + power snatch 4*(2+2), 4*(1+1)

3 positions snatch grip dead lift (pause 3 sec each position) 5*2