שינויים בהרגלי הצריכה!

 
Omry Peled  
 
אפריל 10, 2015  
   

אל תהיו בשוק ותגיעו מוקדם מחר – המועדון פתוח לשעתיים בלבד לרגל החג!!!

WOD 12:00

Skill

hand stand!

THE prison cell workout 2.0

15-14-13-12…1 reps for time, of:

jump squats

clapping push ups

StrongmanWOD 11:00

with a single DB, 3 RFT, of:

14 DB shoulder to overhead (7 each hand)

14 DB snatch (7 each hand)

14 DB facing Burpees

*GO heavy!