שבת היום!

 
Omry Peled  
 
פברואר 13, 2016  
   

pic by Adi Edri

WOD

For time:
40 KTB SDHP 32/24kg
30TTB
50  KTB SDHP 32/24kg

20 TTB
60  KTB SDHP 32/24kg

10TTB

Post time to comments.