שבת בבוקר, יום יפה!

 
Omry Peled  
 
ספטמבר 10, 2016  
   

WOD

Skill

10min EMOM, of:

6-10 pistols

5 rounds for time of:
10 strict handstand push-ups
20 strict TTB