רציתם אירובי – קיבלתם אירובי…

 
Omry Peled  
 
אפריל 11, 2016  
   

pic by Adi Edri

WOD

Maupin

4 rounds for time of:
Run 800 meters
49 push-ups
49 sit-ups
49 squats

Endurance

same as WOD!