קר לא יהיה…

 
Omry Peled  
 
אוגוסט 17, 2015  
   

WOD

30min EMOM,of:

odd -3 Single KTB thrusters (each hand)

even-6 burpees

endurance

6 rounds-Out every 4 min:

10 burpee pull ups

200 meter run

5 burpee pull ups