קצת קשה לבחור בין האימונים…תעשו מאמץ :)

 
Omry Peled  
 
יולי 5, 2016  
   

תודה לדימה וזינוביץ' על התמונה :)

WOD

For time:
15-ft. rope climbs, 10 ascents
100-meter walking lunge
50 dips (BOX) / 80 push ups
100-meter walking lunge
10 muscle-ups (RINGS) / jumping bar muscle ups

StrongmanWOD (18:30)

4 attempts – each for time, of:

10 Twin KTB swings @AHAP

4 – 12m segments farmers carry

3 bar muscle ups

*rest as needed between efforts

GirlsWOD

"Jackie"

for time:

1000m row

50 Thrusters 15kg barbell

30 pull-ups