קצר ואגרסיבי

 
Omry Peled  
 
ספטמבר 12, 2016  
   

WOD

Skill

Handstand walk (capacity)

70m for time

10min time cap!

For time:
50 wall-ball shots, 20-lb. ball
155-lb. clean, 30 reps
15 muscle-ups

*15min time cap

Endurance

400m Burpee broad jumps (מה שהפסדתם בשישי האחרון…)