פסח פסח, אבל אנחנו ממשיכים כרגיל!

 
Omry Peled  
 
אפריל 5, 2015  
   

WOD

5 rounds for time of:
Run 350 meters
Lunge 50 meters

Gymnastics 19:00

Handstand push ups!