פוגשים את המלכה האם בכבודה ובעצמה

 
Omry Peled  
 
אוגוסט 15, 2016  
   

BENCHMARK WOD

"Elizabeth"

21-15-9 reps for time, of:

Clean 135 lbs

Ring Dips

Endurance

10km run for time!

נפגשים בכניסה לפארק הרצליה ליד המגלשות הצהובות

צפו לאימון ארוך משעה

זמן לכל אנשי האנדורנס לבחון את כל העבודה הקשה שעשיתם