סופה בחוץ? זמן מצויין לאימון הרמת משקולות!

 
Omry Peled  
 
דצמבר 31, 2015  
   

WOD

Hang squat snatch 3-3-3-3-3 reps
Hang power clean 3-3-3-3-3 reps

Post loads to comments.