סבולת

 
Omry Peled  
 
מאי 28, 2015  
   

WOD

10 rounds for time, of:

10 box jumps 60/50cm

10 Russian KTB swings 24/16kg

200m run