משהו קליל לשבת

 
Omry Peled  
 
פברואר 21, 2015  
   

WOD

Gorilla Warm-up games (15min)

for time:

40 double unders

5 rounds of "Cindy"

40 double unders

3 rounds of "cindy"

40 double unders

1 round of "cindy"