מערכת צאת-חג (אחרון לתקופה הקרובה)

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 5, 2015  
   

בוקר:

10-11

אחה"צ:

כרגיל!

WOD

Skill

Forward judo roll

*starting from the knees, just learning where everything goes…

15min AMRAP:
100 Single unders
10 alternating DB snatch

5 TTB

Core

10 rounds of:

20 sec plank

40sec rest

endurance

same as WOD!