מערכת חג!

 
Omry Peled  
 
ספטמבר 27, 2015  
   

ערב סוכות ואנחנו במתכונת שישי (מבחינת שעות…)

08:30
11:00

12:00

13:00

כל האימונים זהים בתוכן

WOD

in teams of 3, for time:

50 deadlifts @ 120/80kg

400m run

50 strict C2B pull ups

400m run

50 strict  C2B pull ups

400m run

50 deadlifts 120/80kg