מחר מתחילים משחקי ה-RFA!!!

 
Omry Peled  
 
אפריל 28, 2015  
   

WOD

2 rounds for time of:
50 KTB SDHP 24/16kg
65-lb. thrusters, 50 reps
30 chest-to-bar pull-ups