מבחנים לקבוצת המתחרים בשעה 14:00

 
Omry Peled  
 
מאי 15, 2015  
   

מעבר לאימונים הרגילים היום, בשעה 14:00 נקיים מבחנים לקבוצת המתחרים!

רוצים לעלות שלב באימונים? תגיעו :)

WOD

team workout

in groups of 3, 15min for max reps:

1. run 400m

2. burpee box jumps

3. DB snatch 20/16gk

Strongman

7 rounds – each for time, of:

12 bar facing burpees

3 deadlift  @ 1.5 BW

rest 1 min

Endurance

same as WOD!