לקחתם אויר? מצויין!

 
Omry Peled  
 
מרץ 1, 2016  
   

Pic by Adi Edri

WOD

Terry

For time:
1-mile run
100 push-ups
100-meter bear crawl
1-mile run
100-meter bear crawl
100 push-ups
1-mile run