לכל חג יש מוצאי חג… 09/10/2014

 
Omry Peled  
 
אוקטובר 8, 2014  
   

skill

SDHP

metcon

3 rounds for time of:
Run 400 meters
75-lb. sumo deadlift high pulls, 21 reps
12 burpees, jumping over the barbell

Post time to comments.