לוחצים!

 
Omry Peled  
 
אפריל 25, 2016  
   

WOD

Skill

Free handstand (starting off a wall)

Shoulder press

3-3-3-3-3-3-3 reps

Endurance

for time:

1600m run

3min rest

800m run

2min rest

400m run

1min rest

200m run