לא מפספסים אימון כזה!!!

 
Omry Peled  
 
אפריל 8, 2015  
   

שימו-לב

היום לא ייתקיים אימון מוביליטי עם קובי!

WOD

Complete as many rounds as possible in 30 minutes of:
800-meter run
35-lb. dumbbell thrusters, 25 reps
100-meter farmers carry, 35-lb. dumbbells

Endurance

6 intervals of:

300 meter row

50 DU

Rest as needed