כל האימונים במערכת היום – זהים!

 
Omry Peled  
 
אוגוסט 7, 2015  
   

pic courtesy of The CrossFit-Games

האימונים היום – זהים כולם, פרט כמובן לאימון ה-Fight club בשעה 14:00 שהוא ההזדמנות השבועית שלכם להוציא קצת עצבים!!!

 

WOD

For time:

1 legless rope climb

2 front squats 80/50kg

1 legless rope climb

4 front squats 80/50kg

1 legless rope climb

6 front squats 80/50kg

1 legless rope climb

8 front squats 80/50kg

1 legless rope climb

10 front squats 80/50kg