כוח

 
Omry Peled  
 
ספטמבר 10, 2015  
   

בעקבות האובך שהשתלט על כל פינה ולא ממש מאפשר לנו לייצר מאמץ ארובי משמעותי, היום נתרכז במרכיב הכוח בתפריט וניתן לגל הזה לחלוף…

WOD

8min EMOM:

3 shoulder press(lift from the ground)

-2min rest 

8min EMOM:

3 front squats (lift from the ground)

-2min rest

8min EMOM:

deadlift

Weightlifting

15 min Split jerk technique

Power clean + hang squat clean 5×2+2

Front squat 5×3