כבד לי…

 
Omry Peled  
 
ספטמבר 25, 2015  
   

כל האימונים היום (פרט לאנדורנס) מוקדשים לתחום הסטרונגמן!!!

קצר, פשוט, כבד ועם ההשפעה המשמעותית ביותר על מערכת העצבים שלכם וכפועל יוצא על העלייה ברמת הכוח שלכם.

בנוסף – עקב חוסר עניין לציבור, אנחנו מורידים סופית את אימון הקמ"ג / Fight club מהמערכת החל מהיום!