ימים קשים עוברים על הרגליים שלכם – תפעילו שיקול דעת מתי לנוח…

 
Omry Peled  
 
אוגוסט 6, 2016  
   

WOD

5 rounds for time of:
135-lb. overhead squats, 5 reps
10 toes-to-bars
40-lb. dumbbell hang squat clean, 15 reps
20 double-unders