יומיים למשחקי ה-RFA!!!

 
Omry Peled  
 
אפריל 27, 2015  
   

WOD

2015 Masters Qualifier Event 4

21-15-9 reps for time of:
225-lb. deadlifts
24-inch box jumps
Handstand push-ups

Endurance

24min EMOM,of:

odd – 10 box jumps

even – 12 KTB swings 28/20kg