יום לפני ה-RFA

 
Omry Peled  
 
אפריל 13, 2016  
   

WOD

for max total reps:

3min AMRAP squat cleans 43/30kg

3min rest

2min AMRAP squat cleans 60/40kg

2min rest

1min AMRAP squat cleans 80/50kg

Endurance

for time:

50 jump squats

1600m run

40 jump squats

800m run

30 jump squats

400m run

20 jump squats

200m run