יום בחירות!

 
Omry Peled  
 
יולי 3, 2015  
   

אם לא היה קשה מספיק לבחור עד היום בין האימונים בימי שישי, נראה אתכם עכשיו…

האימון היומי,  Strongman, endurance  או לאימון החדש שמצטרף היום למערכת – Fight club!

לא משנה במה תבחרו, אין דרך טובה יותר לסגור את השבוע מאשר באחד האימונים שלנו :)

WOD 08:30+12:00

3 rounds for time of:
Run 400 meters
35-lb. dumbbell thrusters, 21 reps

Post time to comments.

Strongman 11:00

5 rounds for max reps:

1.5 BW Deadlift

max strict pull ups

*no rest between the DL & the pull ups

**rest as needed between rounds

Endurance 13:00

In couples, 5 rounds of:

Athlete #1 – runs 200 meter

Athlete #2 does Amrap thrusters(45/35- empty bar)

Gorillas Fight-Club 14:00

Free ass kicking for everyone!

don't ask so many Q, juat show up…