חזרה לשגרה…

 
Omry Peled  
 
אפריל 12, 2015  
   

WOD

Complete as many rounds as possible in 15 minutes of:
25-meter handstand walk
20 knees-to-elbows
15 KTB swings 24/16kg

Gymnastics

Handstand walk!