חג-שני

 
Omry Peled  
 
אפריל 9, 2015  
   

חג-שני שמח גורילות

מערכת חג-שני:
חמישי 9/4
6-12 open gym
6-אימון
9-אימון
10-אימון

שישי 10/4
11:00-13:00 open gym
11-סטרונגמן
12-אימון

couples WOD

7min AMRAP, of:

partner 1 holds deadlift at the top (BW)

Partner 2 goes for max bar muscle up (sub with jumping bar MU)

5min rest

10min AMRAP, of:

partner 1 stays in planche position (מצב 2)

partner 2 goes for max push press 40kg

*אחד חייב להיות בהחזקה סטטית לפני שהשני מתחיל לעבוד!