חביות או לא להיות

 
Omry Peled  
 
דצמבר 12, 2014  
   

StrongmanWOD

in couples,6 rounds for time:

80m keg carry (any way you can)

50 KTB Swings

Endurance – building an engine

400m run for time

X6