היום שאחרי ה-RFA תמיד מלא מוטיבציה :)

 
Omry Peled  
 
מאי 2, 2015  
   

WOD

5 rounds for time of:
25 KTB swings 32/24kg
16 chest-to-bar pull-ups
9 strict handstand push-ups