גל חום

 
Omry Peled  
 
אוגוסט 15, 2015  
   

WOD

Back to basics

SDHP

DB Split jerk

16min EMOM, of:

odd – 5 SDHP

EVEN – 5 DB split jerk

*go heavy!