ב-26/7 חוגגים את משחקי הקרוספיט העולמיים!!! הרשמה בקבלה :)

 
Omry Peled  
 
יולי 6, 2015  
   

WOD
Strength

Weighted dips (from box)

 5-5-5-5-5 reps

Conditioning

8 rounds – each for time, of:

50 double unders

6X6 sprint

*rest as needed between rounds

Endurance

same as WOD!