אימון יום העצמאות

 
Omry Peled  
 
אפריל 23, 2015  
   

שימו לב לשינויים במערכת השעות!!!

לרגל-יום העצמאות האימונים יתחילו ויתנהלו כרגיל החל מהשעה 17:30 :)

WOD

Skill

rope climb

15min AMRAP, of:

3 deadlift 100/60kg

10 Burpees

20 overhead walking lunges (20/10kg)

30 Double unders

Weightlifting

5 min EMOM:

3 Power snatch + 3 overhead squat

Rest 3 minutes

5 min EMOM:

2 Power snatch + 2 overhead squat

Rest 3 minutes

5 min EMOM:

1 Power snatch + overhead squat